درباره آریا اسمارت

سیستم های هوشمند آریا

شیوه زندگی، تجارت و ارتباطات بر پایه فناوری های جدید در این دوره از تاریخ تغییر کرده است. جوامع بشری تاکنون دو دوره کشاورزی و صنعتی را پشت سر گذاشته اند و هم اکنون در اواخر عصر فراصنعتی یا عصر اطلاعات قرار داریم. عصر اطلاعات به روایتی عصر رایانه ها و اینترنت را ترسیم می نماید که بر پایه شبکه های رایانه ایی و تعاملات کاربران با رایانه ها بر بستر شبکه جهانی اینترنت شکل گرفته است.

جامعه ایران در حال ورود به عصر جدیدی می باشد که عصر مجازی نامیده می شود و بر پایه فناوری های سه بعدی، باعث کوتاه شدن فاصله ها و استقلال از مکان می گردد و در نهایت منجر به کم رنگ شدن مفهوم سنتی مکان و زمان می شود که بارزترین تفاوت دنیای واقعی و فضای مجازی است. در دنیای واقعی انسان ها در زمان و در چهارچوب مکان محصور بوده و محدوده فعالیت هایشان متاثر از این واقعیات است، اما در فضای مجازی با استفاده از فناوری های نوین ارتباطی، رایانه ها و گوشی های هوشمند نقاط ضعف انسان و حصار زمان و مکان تا حدود زیادی برطرف خواهد شد و افراد می توانند با سرعتی بسیار بالا نیازها و خواسته های خود را بدست آورند.

سیستم های هوشمند آریا در عصر مجازی و دنیای دیجیتال همراه شماست تا به خواسته های شما جامه عمل بپوشاند.